Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

II SA/Po 666/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 151/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 672/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 667/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 549/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 741/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 629/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 669/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Po 204/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2