Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 200/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

VIII SAB/Wa 43/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w sprawie udzielenia pomocy materialnej

I OZ 127/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 17 listopada ...

I SAB/Wr 10/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie umorzenia podatku od spadków i darowizn

II SAB/Sz 23/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi W.B. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska odrzucić skargę kasacyjną

IV SAB/Wa 278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie z 11 sierpnia 2015 r. odrzucającego skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosków

II SAB/Gl 79/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta D. w przedmiocie usunięcia znaku drogowego na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 79/14