Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1080/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej

I SA/Gl 712/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej

I SA/Gl 1289/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę skarżącą

I SA/Gl 1656/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Gl 758/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Gl 479/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwestii skargi kasacyjnej K. K.

I SA/Gl 472/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej

I SA/Gl 102/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty targowej w kwestii skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę skarżącą

I SA/Gl 369/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie sprostowania decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.

I SA/Gl 369/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie sprostowania decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.
1   Następne >   2