Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego X

II OZ 372/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1952/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 1065/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

II SA/Gd 92/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-08

skarg T. S. i T. K. oraz M. P. i J. P. na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 53/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego;