Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 98/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1209/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 115/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Sz 33/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SAB/Sz 42/14 ze skargi na bezczynność Prezesa SKO w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie organu

II SA/Sz 154/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wykonaniu aktu nadania

II SA/Sz 995/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 721/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-30

Skarga G.K, J. K, C. P., R. S., E. K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za niewykonanie wyroku

II SA/Sz 1212/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 531/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wygaszenia użytkowania działki

II SA/Sz 1266/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2