Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Gd 76/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie usunięcia wodociągu

II SA/Gd 455/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Gd 258/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w przedmiocie ustalenia zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SAB/Gd 12/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą

II SA/Gd 599/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie

II SAB/Gd 76/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej sieci melioracyjnej