Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

SA/Bk 1576/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie stwierdzenia wymagalności obowiązku podatkowego wskazanego w tytule wykonawczym nr [...] z 0

SA/Rz 1861/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Miasta S. w przedmiocie zajęcia świadczenia emerytalnego

I SA/Wr 3307/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-05

Sprawa ze skargi A. Ł. i P. Ł. na czynności Komornika Skarbowego Urzędu Skarbowego w G.

III SA/Lu 98/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-02

Sprawa ze skargi M.S. - Firma Handlowa 'S.' w przedmiocie : oddalenia zarzutów na postępowanie egzekucyjne

IV SA/Wr 684/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-15

Sprawa ze skargi S. G. na informację o przekazaniu sprawy zadłużenia do biura detektywistycznego; z dnia [...] roku Nr [...] postanowił: -odrzucić skargę.

II SA/Wr 226/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 602/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie zarzutów w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym

SA/Sz 1133/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w M w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

II SA/Wr 225/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odrzucenia jako bezpodstawnych zarzutów w sprawie egzekucji dotyczącej przebudowania komina

II SA/Lu 710/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
1   Następne >   3