Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 172/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi M. L. reprezentowanej przez opiekuna prawnego J. S. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

II SA/Bk 142/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 592/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-22

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia A., M. L., R. G., Z. C. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie sposobu ustalenia czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

II SA/Kr 1615/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju nr XXXII. 191.2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica

I OSK 1002/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekazania lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1085/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Bd 820/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w przedmiocie określenia zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SA/Łd 801/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie nie uznania pisma za skargę

III SA/Po 1846/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Międzychodu w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Sz 289/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, reprezentowanej przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo
1   Następne >   +2   +5   9