Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 188/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 188/13

II SA/Op 188/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zażalenia skarżącego na zarządzenie wzywające do uzupełnienia braków formalnych pisma

II SA/Op 362/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego...

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej , Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 604/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego