Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 58/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 23/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego wskutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 23/10 odrzucające skargę kasacyjną skarżącej

IV SA/Wr 522/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

IV SA/Wr 57/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 350/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-09

Zażalenie na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego na leczenie, opiekę, rehabilitację

IV SA/Wr 349/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

Zażalenie na postanowienie SKO w W. w przedmiocie wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. D. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Wr 189/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi R. T. na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Ś.

IV SA/Wr 29/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SAB/Wr 24/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Zażalenie na pismo informacyjne w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie załatwienia wniosku skarżącej i

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-07

Zażalenie na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w marcu 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   10