Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 65/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SA/Lu 463/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania kserokopii akt

II OZ 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie z 10 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 814/12 o odmowie przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 595/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi M. K. z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 1539/03 dotyczącej odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SA/Rz 849/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-22

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych

II SA/Lu 494/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-30

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania użytkowania obiektu i nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów

II SA/Rz 849/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-02

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych

II SA/Lu 896/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II SA/Lu 453/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-02

Skarga B. M. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SAB/Lu 705/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-18

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość prowadzenia postępowania przez S. J. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4