Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 357/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

SA/Sz 1291/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi A.B. C. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1999 Nr [...] w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

SA/Sz 1401/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...]

SA/Sz 1290/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

skarg B. i K. T. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...]r. Nr [...] w przedmiocie odsetek od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok [...]

SA/Sz 813/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

SA/Sz 1426/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...] r.

SA/Sz 1533/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

SA/Sz 1542/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...] r.