Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 2725/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. : w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 1998 r.

I SA/Łd 1065/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-18

skargę Albina, Artura, Arkadiusza N. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku rolnego nabytych gruntów na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/.

I SA/Łd 725/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r.

I SA/Łd 553/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-01-22

Skarga Stanisława G. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 1997 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także

I SA/Łd 2634/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie sprostowania wymiaru podatku od nieruchomości