Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 1301/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za wrzesień 2007 r.

I SA/Łd 1300/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za maj 2007 r.

I SA/Łd 1113/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za kwiecień 2006 r.

I SA/Łd 1114/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za maj 2006 r.

I SA/Łd 1116/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za grudzień 2006 r.

I SA/Łd 1140/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za luty 2006 r.

I SA/Łd 1141/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za marzec 2006 r.

I SA/Łd 731/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za poszczególne dni w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.

I SA/Łd 303/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za marzec 2006 roku.

I SA/Łd 1277/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-11

Sprawa ze skargi T.K. na interpretację Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie odpowiedzialności i obowiązków członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   +5   7