Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1231/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 353/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do wartości celnej towaru i wymaganej kwoty należności celnych

I SA/Gd 352/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do wartości celnej towaru i wymaganej kwoty należności celnych

I SA/Gd 351/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do wartości celnej towaru i wymaganej kwoty należności celnych

I GSK 1017/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Ol 727/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Bk 178/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia