Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 554/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grodziec w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Grodziec nr XXXIII/241/2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączenie...

IV SA/Po 170/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krzymów w sprawie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Po 1125/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Po 582/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Grodźcu w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Grodźcu , nr XVI/92/04 w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

IV SA/Po 213/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Po 485/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zaniemyśl w przedmiocie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Po 215/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały