Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Po 755/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia w M. Strefy Płatnego Parkowania (SPP) niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w § 2 w części obejmującej wyrażenie 'oraz w soboty w godzinach od 900 do 1400' oraz załącznika nr [...] do zaskarżon...

II SA/Bd 791/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nakielskiego w przedmiocie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I OSK 2393/17 - Wyrok NSA z 2019-07-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w przedmiocie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

III SA/Wr 68/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Z. na załącznik nr 3 § 16, § 5 ust.1 pkt 2a i b, § 12 ust. 5, § 12 ust. 8 i 9, § 15 ust. 1 pkt 1-6, załącznik nr 2 wysokość opłat *objaśnienia abonament typu 'M' ***abonament typu 'P' uchwały Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Z. oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobieran...

III SA/Wr 70/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Z. na załącznik nr 1 w części 'Objaśnienia' oraz załącznik nr 2 w zakresie § 18, § 17 ust. 1 pkt 1-6, § 5 ust. 1 pkt 2 a, b, c, § 12, § 13, § 14 uchwały Rady Miasta Z. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Miasta Z. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Z. oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatneg...

II SA/Ol 69/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn stwierdza nieważność Załącznika do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej pkt II zdanie drugie i trzecie od słów: 'Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy' do słów: 'umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiektach mostowych'.