Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Wr 143/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.-L. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie L. gmina J.

II SA/Wr 143/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 144/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.-L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie L. gmina J.

II SA/Wr 144/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1361/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wr 506/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

II SA/Kr 767/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 1056/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania

II SA/Ke 47/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Kr 767/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   2