Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Bd 1118/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w przedmiocie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

II SA/Wr 694/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ż.'

II OZ 1378/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Zażalenie na zarządzenie zawarte w pkt III postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzające...

II SA/Lu 350/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego wybudowanych obiektów uchyla zaskarżone postanowienie.

II OW 99/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia miejsca i warunków realizacji pracowniczych ogródków działkowych

II SA/Gl 1208/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 767/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 725/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 3257/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej