Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 262/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SO/Rz 8/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przydzielenia za nieruchomości wywłaszczone nieruchomości zamiennej

II SAB/Gl 33/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie umieszczenia w lokalu zamiennym po wywłaszczeniu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Wr 323/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu części nieruchomości i odmowy zwrotu pozostałych oraz zobowiązania skarżącej do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I OZ 101/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

II SA/Gd 251/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Kr 732/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Kr 90/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-13

Wniosek B.M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy M.

II SA/Po 107/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Gl 892/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   17