Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 1021/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta B. w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwestii wniosku D. V. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Gl 1023/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwestii wniosku D. V. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Gd 991/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta

II SA/Lu 961/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Prezydenta Miasta L. w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice

VIII SA/Wa 541/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Skarga M. D. na postanowienie Komisarza Wyborczego w R. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 168/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa D. Gminy C.

III SA/Wr 169/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. B. na czynność Wójta Gminy C. w przedmiocie zatwierdzenia wyboru sołtysa sołectwa D.

IV SA/Gl 1115/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta w kwestii wniosku o przyznanie uczestnikowi postępowania

III SA/Gd 991/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-27

Skarga S.M. dla S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w G. w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta S.

II SA/Ke 405/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
1   Następne >   +2   4