Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 179/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-03

Skarga M. S. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego

II SA/Rz 1268/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna

II SA/Op 349/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Rz 1218/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Po 1195/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 792/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Skarga Z. Ś. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 528/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek i rozłożenia na raty kwoty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 531/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 533/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 516/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   +5   +10   100