Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 663/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-03

Skarga D.P. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 67/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 68/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

III SA/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 55/15 sprawy ze skarg K. Ś., K. K. na decyzje SKO nr [...] nr [...] nr [...] ...

III SAB/Gd 87/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1173/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Wr 819/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 99/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 344/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Gd 43/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
1   Następne >   +2   +5   +10   100