Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

II SA/Gd 52/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy

II SO/Sz 10/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w G. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Gd 51/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie gminnej jednostki organizacyjnej w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym

I OZ 15/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Osieck nr XI/68/08 w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

I OZ 330/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Osieck , nr XI/68/08 w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

II SA/Łd 634/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-30

Wniosek w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy