Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 996/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Daleszyce , Nr XV/97/07 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II SA/Sz 159/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Gminy Postomino Nr XXIII/235/08 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino

II SA/Sz 153/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...]

II SO/Bd 11/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie uchylenia uchwały nr XV/185/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanowił: oddalić wniosek

II SA/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na uchwałę Rady Gminy Postomino w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy D.

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy D.

II SA/Gl 1274/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwestii wynagrodzenia adwokata tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Gl 1275/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Ke 477/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie prowadzenia przez Wójta Gminy postępowania w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3