Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SAB/Wa 52/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie czasowego dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego

IV SAB/Gl 135/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-17

Sprawa ze skargi A.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Gl 151/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-18

Sprawa ze skargi B. B. na przewlekłość postępowania administracyjnego Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą