Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SAB/Gl 5/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi 'A' sp. j. M. S., A. K. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Gl 11/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok

I SA/Gl 84/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi B.G. na niewykonanie wyroku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SAB/Gl 3/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-25

Sprawa ze skargi P.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SAB/Gl 4/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SAB/Gl 19/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-16

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SAB/Gl 8/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-06

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SAB/Gl 14/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-15

Sprawa ze skargi 'A' Spółka Jawna w U. na przewlekłe prowadzenie postępowań kontrolnych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług

I SAB/Gl 9/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-09

Sprawa ze skargi A S.A. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej
1   Następne >   3