Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Rada Miasta X

II FPP 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2082/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II FPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2081/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II OPP 12/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga B. G.-T. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie nierozpoznania zażalenia B. G.-T. na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 291/09 ze skargi B. G.-T. i A. T. na uchwały Rady Miasta Świnoujście , nr [...], , nr [...] i , nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego...

II SA/Wr 50/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

Sprawa ze skargi A. P. na Radę Miejską W. w przedmiocie niewykonania wyroku NSA w Warszawie z dnia .... oddalającego skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia .... stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej W. z .... odrzucającej zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 578/12 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OPP 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-03

Skarga B. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 686/15 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 22/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-28

Skarga A. B. i A. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2593/14 ze skargi na uchwałę Rady m. st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Po 44/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GPP 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1300/16 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego

II GPP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-23

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1300/16 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego
1   Następne >   2