Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Łd 151/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie przebudowy drogi

II OPP 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga A. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych, sygn. akt SA/Sz 1904/03

II OPP 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończ...

II OPP 11/07 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie robót budowlanych wykonywanych na terenie działki nr [...] w N. sygn. akt II SO/Po 5/05

II OPP 29/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki, sygn. akt II SA/Wr 415/03

II OPP 30/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie gromadzenia ścieków na działce nr 96/1 w N., sygn. akt II SA/Wr 1350/03

II OPP 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 1578/13 ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wykonywanych robót budowlanych

II OPP 45/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozpoznania skargi D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 179/04 w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych ...

II OPP 30/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 842/13 ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania nakazu rozbiórki płotu

II SAB/Łd 12/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej robót budowlanych związanych z przebudową drogi
1   Następne >   +2   +5   7