Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego

IV SAB/Gl 65/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-17

Sprawa ze skargi W.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

I OSK 216/16 - Wyrok NSA z 2016-04-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

IV SAB/Gl 28/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SAB/Sz 40/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-24

Sprawa ze skargi P. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

III SAB/Kr 97/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezydenta Miasta w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego

I OSK 2553/17 - Wyrok NSA z 2019-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego

II SAB/Sz 88/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-28

Sprawa ze skargi M. L. na przewlekłość i bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji