Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 511/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt II SA/Lu 511/13

II SA/Lu 873/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wykonania wezwania Sądu do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 775/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 872/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wykonania wezwania Sądu do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 583/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Lu 911/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 871/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wykonania wezwania Sądu do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 641/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 695/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Lu 630/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup środków higieny osobistej oraz środków czystości; w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   2