Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 505/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Po 113/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Po 887/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-14

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 737/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 113/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 351/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

II SA/Po 412/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie; odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 949/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego;