Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Wa 1415/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

I OSK 822/11 - Wyrok NSA z 2011-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie równoważnika pieniężnego na remont lokalu mieszkalnego