Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z zasobu [...]

II SA/Wa 1668/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1572/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 905/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 637/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie zwrotu wniesionego oświadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1522/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 545/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych

III SA/Łd 259/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niewłaściowości

II SA/Wa 164/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Skarga H. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 61/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100