Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

IV SA/Gl 941/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

IV SAB/Gl 330/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie przedłożenia propozycji służby

IV SA/Gl 1133/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

Sprawa ze skargi M. R. na czynność Prezydenta Miasta D. w przedmiocie naboru na stanowisko urzędnicze stwierdza bezskuteczność zaskarżonej informacji Prezydenta Miasta D. z dnia [...] r. o nr [...] o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w D. na stanowisko podinspektora .

IV SAB/Gl 367/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie przedłożenia propozycji służby

IV SA/Gl 766/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-24

Sprawa ze skargi M. L. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

IV SA/Gl 868/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Piekarach Śląskich w przedmiocie służby cywilnej, pracownicy mianowani, nauczyciele

IV SA/Gl 887/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-20

Sprawa ze skargi E. M. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej