Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II SA/Op 789/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Sprawa ze skargi W. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 38/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi B. K. - K. na zarządzenie Wójta Gminy Tułowice w przedmiocie odwołania nauczyciela ze stanowiska urzędniczego

II SA/Op 75/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie opinii w sprawie wniosku o umieszczenie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyna

II SA/Op 791/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 419/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Olszanka w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 404/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Op 68/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wyboru ławników

II SAB/Op 18/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 387/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie diet dla sołtysów Gminy Łubniany

II SA/Op 772/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3