Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Op 317/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie stanowiska rady gminy o kierunkach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 295/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-18

Sprawa ze skargi Gminy L. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 465/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego