Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 753/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

I OSK 1490/06 - Wyrok NSA z 2007-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

I OSK 439/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zwolnienia kwatery stałej

I OSK 848/06 - Wyrok NSA z 2007-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie opróżnienia kwatery tymczasowej