Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 409/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej uchyla decyzję I i II instancji.

IV SAB/Wr 39/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w O. Nr [...] z dnia [...] r. zobowiązuje Rejonową Komisję Lekarską we W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej Komisji akt sprawy o odpisu prawomocnego wyroku.

IV SA/Wr 819/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

IV SA/Wr 264/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 285/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 287/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej uchyla decyzję I i II instancji.