Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA 471/87 - Wyrok NSA z 1988-02-11

Skarga Bronisławy G. na decyzję Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń kombatanckich i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także