Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 525/91 - Wyrok NSA z 1991-08-27

Skarga Krzysztofa K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wpisu na listę obrońców wojskowych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, a także