Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 256/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację notarialną

VI SA/Wa 374/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wykonania orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

VI SA/Wa 2445/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił: sprostować postanowienie WSA w Warszawie w ten sposób, że:

VI SA/Wa 303/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację notarialną

VI SA/Wa 1951/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania postanowienia WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VISA/Wa 1717/07

VI SA/Wa 2602/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie skreślenia biegłych rewidentów

VI SA/Wa 1492/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich oraz odmowy uwzględnienia wniosku o wyrażenie zgody na powtórzenie drugiego roku szkolenia aplikacji adwokackiej

II GSK 1734/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej
1   Następne >   +2   +5   +10   49