Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

OSK 138/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w przedmiocie odmowy przedstawienia dr hab. P. Ż. do tytułu naukowego profesora