Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1298/09 - Wyrok NSA z 2010-01-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy M. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Ś. nr [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym