Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 274/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-27

Sprawa ze skargi F.K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji ds. Szkód Górniczych w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie szkód górniczych w kwestii zażalenia na odrzucenie skargi kasacyjnej

SA/Ka 9/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-04-20

uchyla zaskarżone orzeczenia w przedmiocie roszczenia o zwrot kosztów dowożenia wody.

SA/Ka 78/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w przedmiocie szkód górniczych w budynku gospodarczym i garażu położonych na nieruchomości w W. przy ul. K. nr 25

SA/Ka 605/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-10-26

skargę Wincentego G. na orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w Katowicach w przedmiocie naprawy szkody górniczej w postaci zaniku wody w studni.

SA/Ka 606/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-10-05

skargę w przedmiocie zwrotu kosztów zabezpieczenia budynku w czasie budowy przed szkodami górniczymi.

SA/Ka 684/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-10-10

Skarga Henryki i Gertrudy K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nie dające się usunąć uszkodzenie gruntu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w G., a także

SA/Ka 566/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-09-05

skargę Józefa O. na orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w przedmiocie odrzucenia wniosku o zwrot kosztów opłat za wodę dostarczaną wodociągiem do nieruchomości.

SA/Ka 767/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-02-13

Sprawa ze skargi Wojciecha W. na orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w K. w przedmiocie zwrotu kosztów zabezpieczenia budynku w czasie budowy przed szkodami górniczymi

II SA/Sz 638/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty dodatkowej za wydobywanie kopaliny z naruszeniem warunków koncesji

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża węgla brunatnego
1   Następne >   2