Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA 2341/99 - Wyrok NSA z 2001-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w L. przy ul. A.

I OSK 1400/11 - Wyrok NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

III RN 181/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

Skarga Akademii Górniczo-Hutniczej w K. na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA