Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Po 155/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

II SA 339/93 - Wyrok NSA z 1993-03-18

Skarga A. B. Sz. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Rejonowego Biura Pracy w W.

III SA/Lu 702/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Sz 456/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stypendium

II SA/Sz 385/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stypendium

II SA/Wa 2237/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu prawa do stypendium

II SA/Bd 226/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego stypendium oraz kosztów studiów podyplomowych

III SA/Kr 35/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-02

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lutego 2018 r. sprzeciwu J. S. od decyzji Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania prawa do stypendium sprzeciw oddala.

II SA/Sz 943/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 942/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji