Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

II SA/Go 996/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony

III SA/Łd 1108/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Gl 1274/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] nr [...] i postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia [...] nr [...].

III SA/Łd 653/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Wr 1519/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy uznania zarzutu wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym

II GSK 404/12 - Wyrok NSA z 2013-05-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Gl 71/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Gl 333/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 782/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Łd 1009/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   +2   5