Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 419/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

III SAB/Łd 4/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 3161/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 290/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie małżeństwa

II SAB/Ke 18/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę w przedmiocie przekazania skargi do Wojewódzkiego Administracyjnego w Kielcach

II OSK 2816/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy wymeldowania

IV SA/Po 564/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 574/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr [ ] w przedmiocie wymeldowania

II OSK 949/16 - Wyrok NSA z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania

IV SA/Wa 3385/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   2