Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Po 903/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa W. w sprawie zmiany statutu [...]

IV SA/Po 583/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Po 393/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie statutu S. w K.

IV SA/Po 734/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa W. w przedmiocie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla [...]

IV SA/Po 733/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa W. w przedmiocie zmiany statutu Ośrodka Rehabilitacyjnego dla [...]

IV SA/Po 394/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie statutu S. w K.

IV SA/Po 732/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany statutu Szpitala Rehabilitacyjno

IV SA/Po 510/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Śremie

IV SA/Po 735/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno